महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

शिलबन्द दरभाउपत्र आवहान को सूचना

शिलबन्द दरभाउपत्र आवहान को सूचना

निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान स्थगित गरिएको सुचना

निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान स्थगित गरिएको सुचना

निर्माण कार्य सम्वन्धी बोलपत्र आवहा्नको सुचना

निर्माण कार्य सम्वन्धी बोलपत्र आवहा्नको सुचना

Pages