महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

"हाम्रो नगर स्वच्छ नगर" अभियान अन्तर्गत सडक नाटक प्रस्तुत गर्दै कलाकारहरु।