महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
महेन्द्र सिंह डांगा इन्जिनियर
यज्ञ राज लेखक सूचना अधिकारी बैतडी yr.lekhak@gmail.com 9849652203
लोकेश जोशी सूचना प्रविधि अधिकृत 9841586731
लोक बहादुर भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाण्डौं ९८५१०७४७२२, ०९३-४२०१३७