FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा सूचना

विद्यालय आर्थिक वर्ष नतिजा
एसियन एकेडेमी ७६/७७ PDF icon एसियन एकेडेमीको कक्षा ८ को नतिजा
मालिकार्जुन आधारभुत विद्यालय सकार ७६/७७ PDF icon मालिकार्जुन आधारभुत विद्यालय सकारको कक्षा ८ को नतिजा
गडिभवन माध्यमिक विद्यालय थाप्ला ७६/७७ PDF icon गडिभवन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा
राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय दत्तु ७६/७७ PDF icon राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा
हिमालय माध्यमिक विद्यालय धौकोट ७६/७७ PDF icon हिमालय माध्यमिक विद्यालय धौकोटको कक्षा ८ को नतिजा
मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालय धाप ७६/७७ PDF icon मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा
मालिकार्जुन आधारभुत विद्यालय पौनेखोला ७६/७७ PDF icon मालिकार्जुन आधारभुत विद्यालय पौनेखोला को कक्षा ८ को नतिजा
मालिकार्जुन माध्यमिक विद्यालय निसिल ७६/७७ PDF icon मालिकार्जुन माध्यमिक विद्यालय निसिलको कक्षा ८ को नतिजा
जनप्रीय आधारभुत विद्यालय किम्तडी ७६/७७ PDF icon जनप्रीय आधारभुत विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा
वसन्त भ्याली पब्लिक स्कुल ७६/७७ PDF icon वसन्त भ्याली पव्लिक स्कुलको कक्षा ८ को नतिजा

Pages