FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरथ श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/16/2020 - 11:44 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरथ श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
बाढी पिडित परिचय-पत्र विवरण निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:33 PDF icon बाढी पिडित परिचय-पत्र विवरण निर्देशिका २०७६
महाकाली नगरपालिकाको मेसिनरी औजार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 09/10/2019 - 14:19 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको मेसिनरी औजार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६
ज्येष्ठ नागरिक परिचय -पत्र विरतण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/05/2019 - 14:08 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय -पत्र विरतण कार्यविधि, २०७६
आर्थिक ऐेन, २०७६ ७६/७७ 08/02/2019 - 16:01 PDF icon आर्थिक ऐेन, २०७६
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 08/02/2019 - 15:58 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६
महाकाली नगरपालिकाको विपद व्यदस्थापन विशेष संचालन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 06/04/2019 - 14:12 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको विपद व्यदस्थापन विशेष संचालन निर्देशिका २०७६
महाकाली नगरपालिकाको बाल शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 04/04/2019 - 13:39 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको बाल शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५
महाकाली नगरपालिकाको नगर बस संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 13:20 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको नगर बस संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५
आधारभुततह (कक्षा ८)को अन्तिम परिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/14/2019 - 13:07 PDF icon आधारभुततह (कक्षा ८)को अन्तिम परिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि २०७५

Pages