FAQs Complain Problems

ऐन तथा कानुन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महाकाली नगर योजना आयोग (गठन तथा संचालन) ऐन २०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 16:00 PDF icon Nagar Yojana.pdf
महाकाली नगर युवा परिषद (गठन तथा संचालन) ऐन २०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 15:59 PDF icon Nagar Youth.pdf
महाकाली नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन २०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 15:57 PDF icon Nagar Police Final.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/13/2022 - 11:23 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९
शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ ७८/७९ 06/09/2022 - 15:59 PDF icon शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८.pdf
शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ ७८/७९ 03/27/2022 - 15:26 PDF icon शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८
विद्यालयको खेलकुद प्रशिक्षक छनौट कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/12/2021 - 13:05 PDF icon विद्यालयको खेलकुद प्रशिक्षक छनौट कार्यविधि २०७८.pdf
एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 10/13/2020 - 10:41 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७७
नगरप्रमुख रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 10:55 PDF icon नगरप्रमुख रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७
योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा व्यवसथापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/15/2020 - 12:10 PDF icon योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा व्यवसथापन कार्यविधि २०७७

Pages