FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐेन, २०७६ ७६/७७ 08/02/2019 - 16:01 PDF icon आर्थिक ऐेन, २०७६
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 08/02/2019 - 15:58 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६
नगर शिक्षा विकास कोष संचालन कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 16:19 PDF icon नगर शिक्षा विकास कोष संचालन कार्यविधि-२०७५
महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको साना सिंचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 16:08 PDF icon महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको साना सिंचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
महाकाली नगरपालिका व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 16:07 PDF icon महाकाली नगरपालिका व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७५
महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 17:26 PDF icon महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 16:40 PDF icon जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
नगरपालिकाको सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 15:44 PDF icon नगरपालिकाको सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
घर-नक्सापास कार्यबिघी, २०७५ ७५/७६ 11/13/2018 - 16:49 PDF icon घर-नक्सापास कार्यबिघी, २०७५
महाकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 12:13 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५

Pages