महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

ईमेल: bhatt.hansraj@gmail.com
फोन नं: 9858751055

नगर उप प्रमुख

फोन नं: ९७४९५२२८२२ ९८६६५०७६८७