ग्यालरी

झुस्कुमोड-झुस्कु सम्म सडकझुस्कुमोड-झुस्कु सम्म सडक

मिति: 07/16/2018 - 13:35
झुस्कुमोड-झुस्कु सम्म सडक

काटै-मानाकोट सडक

मिति: 07/12/2018 - 15:11
काटै-मानाकोट सडक

छिडा-खालीधार सिचाई योजना

मिति: 07/09/2018 - 18:35
छिडा-खालीधार सिचाई योजना

निर्माण सम्पन्न मालिकार्जुन मन्दिर छापरी।

मिति: 06/13/2018 - 13:40
निर्माण सम्पन्न मालिकार्जुन मन्दिर छापरी।

निर्माणाधिन काटै- माऩाकोट सड़क खण्ड।

मिति: 06/12/2018 - 16:09
निर्माणाधिन काटै- माऩाकोट सड़क खण्ड।

निर्माणाधिन डडे, कटाल, थामु, धौकोट सड़क खण्ड।

मिति: 06/12/2018 - 16:07
निर्माणाधिन डडे, कटाल, थामु, धौकोट सड़क खण्ड।

प्रदेश न. ७ का सम्माननीय मुख्य मन्त्रीबाट आज दार्चुला खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला भएको घोषणा.

मिति: 05/08/2018 - 17:10
, प्रदेश न. ७ का माननीय मुख्य मन्त्री, नगर प्रमुख हंस राज भट्ट,

Pages