महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

नगरसभा बैठक सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष: