महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

सुना बोहरा

फोन: 
९७४९५२२८२२ ९८६६५०७६८७
Section: 
Darchula