महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक बिद्यालय म.न.पा ७ (धाप) लाई e-attendance machine हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमूख हंस राज भट्ट।