FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुचना

सुचना

वीउ वितरण सम्बन्धि सुचना

वीउ वितरण सम्बन्धि सुचना

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सुचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सुचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सुचना

दरभाउ पत्र स्बीकृतीको जानकारी

दरभाउ पत्र स्बीकृतीको जानकारी

दरभाउ पत्र स्बीकृतीको जानकारी

निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान स्थगित गरिएको सुचना

निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान स्थगित गरिएको सुचना

निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान स्थगित गरिएको सुचना

महाकाली नगरपालिकामा कार्यरत विगतमा स्थानीय निकायका स्थायी,अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

सूचीकृत सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

महाकाली नगरपालिकाबाट चालु आ.व. २०७४/०७५ कार्यान्वयन हुने ५०प्रतिशत अनुदानबाट कर्षि कार्यक्रम संचालन र साना सिंचाई अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्न बारेको सूचना

महाकाली नगरपालिका कृषि शाखाबाट चालु आ.व. ०७४/०७५ मा प्रधानमन्त्री आधुनिकरण परियोजना र तरकारी पकेट सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि २०७४/१०/१७ मा प्रकाशित अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages