FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - १ _ नेपाल सरकार

सुचना

सुचना

वीउ वितरण सम्बन्धि सुचना

वीउ वितरण सम्बन्धि सुचना

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सुचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सुचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सुचना

दरभाउ पत्र स्बीकृतीको जानकारी

दरभाउ पत्र स्बीकृतीको जानकारी

दरभाउ पत्र स्बीकृतीको जानकारी

निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान स्थगित गरिएको सुचना

निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान स्थगित गरिएको सुचना

निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान स्थगित गरिएको सुचना

महाकाली नगरपालिकामा कार्यरत विगतमा स्थानीय निकायका स्थायी,अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

सूचीकृत सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

महाकाली नगरपालिकाबाट चालु आ.व. २०७४/०७५ कार्यान्वयन हुने ५०प्रतिशत अनुदानबाट कर्षि कार्यक्रम संचालन र साना सिंचाई अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्न बारेको सूचना

Pages