महाकाली नगरपालिकको वेवसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

महाकाली नगरपालिका कृषि शाखाबाट चालु आ.व. ०७४/०७५ मा प्रधानमन्त्री आधुनिकरण परियोजना र तरकारी पकेट सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि २०७४/१०/१७ मा प्रकाशित अत्यन्त जरुरी सूचना

गत विगत आ.व.मा दर्ता भएका कृषि समुहहरु सुचीकृत गराउने बारे जरुरी सूचना

IT Officer भर्नाको लागि सूचना

Pages