FAQs Complain Problems

ग्यालरी

"हाम्रो नगर स्वच्छ नगर" अभियान अन्तर्गत सडक नाटक प्रस्तुत गर्दै कलाकारहरु।

मिति: 12/25/2018 - 13:09

मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक बिद्यालय म.न.पा ७ (धाप) लाई e-attendance machine हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमूख हंस राज भट्ट।

मिति: 12/23/2018 - 17:33
मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक बिद्यालय म.न.पा ७ (धाप) लाई e-attendance machine हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमूख हंस राज भट्ट।

झुस्कुमोड-झुस्कु सम्म सडकझुस्कुमोड-झुस्कु सम्म सडक

मिति: 07/16/2018 - 13:35
झुस्कुमोड-झुस्कु सम्म सडक

काटै-मानाकोट सडक

मिति: 07/12/2018 - 15:11
काटै-मानाकोट सडक

छिडा-खालीधार सिचाई योजना

मिति: 07/09/2018 - 18:35
छिडा-खालीधार सिचाई योजना

निर्माण सम्पन्न मालिकार्जुन मन्दिर छापरी।

मिति: 06/13/2018 - 13:40
निर्माण सम्पन्न मालिकार्जुन मन्दिर छापरी।

निर्माणाधिन काटै- माऩाकोट सड़क खण्ड।

मिति: 06/12/2018 - 16:09
निर्माणाधिन काटै- माऩाकोट सड़क खण्ड।

निर्माणाधिन डडे, कटाल, थामु, धौकोट सड़क खण्ड।

मिति: 06/12/2018 - 16:07
निर्माणाधिन डडे, कटाल, थामु, धौकोट सड़क खण्ड।

Pages