FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना तर्जुमा सम्बम्धमा

नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि जानकारि सम्बन्धमा

पदपूर्ति सम्बन्धमा सूचना

ना.प्रा.स.कृषि र ना. प्रा.स. पशु सेवाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

,

श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यु सबैमा कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित भई दिने बारे सूचना

कृषि स्नातक पदमा दरखास्त पेश गर्नुभएका उम्मेदवारहरुमा परीक्षाको प्रकार तथा छनाैट विधि सम्बन्धी सूचना

ना.प्रा.स.कृषि र ना. प्रा.स. पशु सेवा पदमा दरखास्त पेश गर्नुभएका उम्मेदवारहरुमा परीक्षाको प्रकार तथा छनाैट विधि सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी सूचना

दिवा खाजा आपूर्ति सम्बन्धी सूचना

Pages