FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि अधिकृत पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृत पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

नगर शिक्षा ऐन २०७९ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

कार्यविधि कार्यान्वयन सम्बन्धमा

२०७९ असाढ महिना सम्मको आय व्याय विवरण

उपस्थित भइ दिने बारे

छात्राहरुका लागि निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन सम्बन्धमा

पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष २०७८/0७९ को भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा।

Pages