FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता सम्बन्धमा

नगर बसको समय तालिका

योजना तर्जुमा सम्बम्धमा

नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि जानकारि सम्बन्धमा

पदपूर्ति सम्बन्धमा सूचना

ना.प्रा.स.कृषि र ना. प्रा.स. पशु सेवाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

,

श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यु सबैमा कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित भई दिने बारे सूचना

कृषि स्नातक पदमा दरखास्त पेश गर्नुभएका उम्मेदवारहरुमा परीक्षाको प्रकार तथा छनाैट विधि सम्बन्धी सूचना

ना.प्रा.स.कृषि र ना. प्रा.स. पशु सेवा पदमा दरखास्त पेश गर्नुभएका उम्मेदवारहरुमा परीक्षाको प्रकार तथा छनाैट विधि सम्बन्धी सूचना

Pages