FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

invitation for Electronic bid only 13-14

७७/७८ 05/25/2021 - 22:15

Invitation for Electronic bid Only-12

७७/७८ 05/05/2021 - 22:16 PDF icon Invitation for Electronic bid Only-12

ठेक्का स्विकृतिको आशयपत्र

७७/७८ 04/26/2021 - 12:13

Invitation for Electronic bid only

७७/७८ 03/07/2021 - 10:26 PDF icon Invitation for Electronic bid only1

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 02/02/2021 - 14:30 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

शिलबन्द दरभाउ पेश गर्ने वारे

७७/७८ 01/29/2021 - 16:07 PDF icon शिलबन्द दरभाउ पेश गर्ने वारे.pdf

Invitation for Electronic bid only

७७/७८ 01/03/2021 - 15:48 PDF icon Invitation for Electronic bid only

बोलपत्र स्विकृत वारे जानकारी

७७/७८ 12/17/2020 - 12:34 PDF icon बोलपत्र स्विकृत वारे जानकारी

बोलपत्र स्विकृतिको जानकारी सम्बन्धमा आशयपत्र

७७/७८ 12/15/2020 - 16:06 PDF icon बोलपत्र स्विकृतिको जानकारी सम्बन्धमा आशयपत्र

INVITATION FOR SEALED QUOTATION

७७/७८ 12/01/2020 - 16:11

Pages