FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

महाकाली नदिको नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा बिक्रि सम्वन्धी बोलपत्र आव्हान

७६/७७ 07/05/2020 - 14:06 PDF icon महाकाली नदिको नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा बिक्रि सम्वन्धी बोलपत्र आव्हान

सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 06/02/2020 - 11:43

सवारी साधनको स्विकृत प्राविधिक स्पेशिफिकेसन

७६/७७ 06/02/2020 - 11:00 PDF icon सवारी साधनको स्विकृत प्राविधिक स्पेशिफिकेसन

वोलपत्र स्विकृतको जानकारी सम्वन्धमा

७६/७७ 05/14/2020 - 14:41 PDF icon वोलपत्र स्विकृतको जानकारी सम्वन्धमा

SBD Kantai Banj Road

७६/७७ 05/04/2020 - 15:09 PDF icon SBD Kantai Banj Road

SBD Dadya Katal Thamu Dhaukot Road

७६/७७ 05/04/2020 - 15:05 PDF icon SBD Dadya Katal Thamu Dhaukot Road

Invitation for bid

७६/७७ 05/04/2020 - 15:00 PDF icon Invitation for bid

वोलपत्रको म्याद थप सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 05/04/2020 - 14:46

Invitation for electronic bid

७६/७७ 04/28/2020 - 14:52 PDF icon Invitation for electronic bid

Invitation for Electronic Bids

७६/७७ 03/22/2020 - 11:38 PDF icon Invitation for Electronic Bids1

Pages