FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Quotations

७६/७७ 03/11/2020 - 11:33

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 07/28/2019 - 12:35 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

सुचना

७५/७६ 06/30/2019 - 10:25 PDF icon सुचना.pdf

Invitation for Bids

७५/७६ 04/29/2019 - 17:35 PDF icon Invitation for Bids.pdf

Invitation for Standard bidding Documents

७५/७६ 03/25/2019 - 18:28

Invitation for Standard bidding Documents

७५/७६ 03/22/2019 - 18:54 PDF icon Invitation for Standard bidding Documents

Invitation for Standard bidding Documents

७५/७६ 03/22/2019 - 18:05 PDF icon Invitation for Standard bidding Documents

सरसफाई केन्द्र निर्माण को ठेक्काको सुचना

७५/७६ 03/11/2019 - 16:33 PDF icon सरसफाई केन्द्र निर्माण को ठेक्काको सुचना

दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

७५/७६ 02/25/2019 - 17:02 PDF icon दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

नगर बस खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 02/13/2019 - 12:29 PDF icon नगर बस खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

Pages