FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Standard bidding Documents

७५/७६ 03/25/2019 - 18:28

Invitation for Standard bidding Documents

७५/७६ 03/22/2019 - 18:54 PDF icon Invitation for Standard bidding Documents

Invitation for Standard bidding Documents

७५/७६ 03/22/2019 - 18:05 PDF icon Invitation for Standard bidding Documents

सरसफाई केन्द्र निर्माण को ठेक्काको सुचना

७५/७६ 03/11/2019 - 16:33 PDF icon सरसफाई केन्द्र निर्माण को ठेक्काको सुचना

दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

७५/७६ 02/25/2019 - 17:02 PDF icon दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

नगर बस खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 02/13/2019 - 12:29 PDF icon नगर बस खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

INVITATION FOR BIDS

७५/७६ 12/14/2018 - 11:57 PDF icon INVITATION FOR BIDS

शिलबन्द दरभाउपत्र आवहान को सूचना

७४/७५ 06/18/2018 - 11:22 PDF icon शिलबन्द दरभाउपत्र आवहान को सूचना

निर्माण कार्य सम्वन्धी बोलपत्र आवहा्नको सुचना

७४/७५ 05/16/2018 - 11:50 PDF icon निर्माण कार्य सम्वन्धी बोलपत्र आवहा्नको सुचना

Pages